เหล็กเอชบีม

เหล็กเอชบีม (H-Beam) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เกรด SS400 ความยาวมาตรฐาน 6 M. ซึ่งมีขนาดต่างๆ ดังนี้

เหล็กเอชบีม